Skillsets

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Tidsstyring

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Strukturere

Organisere Holde orden Fokusere Sette ting i system Arbeid

Energibevissthet

Bevissthet Fokusere Organisere Grensesetting

Responsibilities