Verdiskapning
Category

Innovere

Skape noe nytt.

Skillsets

Stille gode spørsmål

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Nysgjerrighet

Innovere Relasjonsutvikling Selvutvikling Læring Lykke Forståelse

Problemidentifisering

Problemidentifisering Kreativitet Innovere Forståelse Problemløsning

Redusere usikkerhet

Usikkerhet Innovere

Prøve og feile

Læring Selvutvikling Tro på seg selv Kreativitet Innovere Usikkerhet Prestere Selvrealisering Suksess

Skrive ned ting

Tenkning Kreativitet Ledelse Innovere Fokusere

Tenkning Selvstendighet Innovere