Markedstilnærming
Category

Markedsvalidering

Teste og bekrefte at et produkt, tjeneste, eller en forretningsidé har et reelt markedspotensial ved å undersøke om det finnes en genuin etterspørsel etter det blant målgruppen.

Sub categories of this category:

Expand all

Målgrupperesonans

Innhente tilbakemelding på i hvilken grad et verdiforslag resonnerer med målgruppen.

Verdiopplevelse

Hvordan målgruppen opplever verdien, utbyttet og impacten av våre løsninger.