Individ
Category

Adferd

Adferdsendring

Endre egne og andres vaner og adferd i et langsiktig perspektiv.

Motivasjon

Skape lyst til å gjøre noe. Forstå hvorfor lysten til å gjøre noe uteblir hos en selv eller andre.

Vaneutvikling

Automatiser ønskelig atferd og fjern uønsket atferd.