Markedstilnærming
Category

Markedsmålretting

Gjøre en aktiv innsats for å rette seg mot, kommunisere med og aktivt forsøke å komme i kontakt med et segment.