Challenge

Uklare rolleforventninger

For å kunne gjøre en god jobb og fokusere på de rette tingene i en organisasjon trenger vi å forstå vår plass i organisasjonen og hva som forventes av oss. Forståelse for hvilke roller man forventes å praktisere og et tydelig bilde av rollens forventninger, rammebetingelser og mandat er essensielt for å kunne lage en plan for å lykkes, og være trygg på at man gjør de rette tingene.

Dessverre har alt for mange mange organisasjoner fortsatt en "Her er PC-en - du finner nok ut av det" mentalitet.

Denne tilnærmingen skaper uklarhet rundt hva som forventes av en, noe som kan ha vesentlig negative konsekvenser på både prestasjon og mental helse.

Symptoms

 • Ingen formalisert onboarding.
 • Få dokumenterte forventninger til organisasjon, team eller roller.
 • En ledelse som mener at struktur og strategi ikke passer selskapets kultur, identitet, selskapsstadie eller tiden vi lever i.

Consequences


 • Usikkerhet og forvirring på grunn av at man vet hva som forventes av en, hvor eget ansvar begynner og slutter, og hvilke risikoer man skal håndtere

 • Stress og overveldelse på grunn av for mange ting som konkurrerer om oppmerksomheten min

 • Frustrasjon på grunn av uklar arbeidsfordeling, som

  • øker tiden som trengs for å koordinere arbeidet

  • øker sannsynligheten for at noen beveger seg inn på ditt område (eller du på inn på deres) • Bekymring for å bli avslørt som en bedrager fordi en ikke vet hva som forventes og hvordan man kan bli bedre i jobben

 • Manglende mestring fordi man ikke har konkrete rammer å sammenligne seg med

 • Overarbeid og utbrenthet blant people-pleasere eller endre profiler hvis løsning er å gjøre "alt" for å møte de uformaliserte forventningene

 • Uenighet og friksjon i diskusjoner om hvem som har ansvar for hva

 • Urettferdighet for ja-ansatte grunnet manglende åpenhet om hvem som gjør hva, noe som gjør det vanskeligere for både ansatte og ledere å tydelig erkjenne at noen har tatt på seg mer ansvar enn andre

 • Stagnasjon fordi man ikke vet hvordan man kan forbedre seg i jobben sin

Workarounds


 • Gjøre operasjonelle ting man opplever relatert til rollen, men som man frykter ikke er det rette/viktigste å fokusere på

 • Samtaler med kolleger og leder i et forsøk på å kartlegge rolleforventninger og onboarde seg selv

Root causes

Ledelseskompetanse


Ledelsen har lite teoretisk og/eller praktisk forståelse forLederprioriteringer • Ledelsen har ikke prioritert å reflektere over, ta stilling til og bli samsnakket om hva som skal forventes av hvem

 • Organisasjonen har inget formalisert sted hvor playbook-en for organisasjon, team og roller organiseres og forbedres

 • Organisasjonen har inget onboardingsprogram, eller onboardingsprogrammet er ikke sentralisert rundt rolleforventninger


Lederbeslutninger • Det er ikke tydelig hvem som har ansvaret for å vedlikeholde og synkronisere folk med hvilke deler av hvilke playbooks

Ideal situation

Den ansatte kan svare med høy grad av enighet på alle spørsmålene knyttet til ansattfungering.

Proposed solutions

Kortsiktig • Dele beskrivelsen av denne utfordringen med ledelsen for å skape bevissthet om utfordringen og relaterte konsepter

 • Utvikle individuell rolleklarhet ved hjelp av prosessen for å beskrive en rolle

 • La ansatte som savner rolleklarhet besvare undersøkelsene knyttet til ansattfungering  og dele resultatene med ledelsen


Mellomlangsiktig • Gjennomføre mer moderne og mindre forpliktende strategiske øvelser som krever lite kompetanse eller forarbeid, slik som f.eks. utforming av et Business Model Canvas.


Langsiktig • Designe utvikllingsprogrammer eller coache ledelsen for å forbedre forståelse og ferdigheter knyttet til organisasjonsdesign

 • Etablere en organisasjonstaksnomi som tydeliggjør hvilke organisasjonsforventninger som er etablert og hvilke som mangler for hvilke deler av organisasjonen

 • Etablere et system som skaper et gradvis tydeligere bilde av hva som forventes av hvem på organisasjons-, team- og individnivå

 • Etablere et onboardingsprogram fokusert og evaluert på det å skape rolleklarhet