Health check

Samtalekvalitet

Oppleve bedre samtaler. Identifisere hva det motsatte av småprat er. Bidra til å føle seg hørt, skape refleksjon, eksponere egne blindsoner og utilstrekkeligheter, og flytte forståelse fra magen og opp til hodet.

Copy to your organization

Meningsfullt

Innholdet i samtalen oppleves betydningsfullt og meningsfullt.

Opplysende

Lære nye ting. Flytte forståelse fra magen til hodet.

Relasjonsbyggende

Bli bedre kjent med/knytte tettere bånd til samtalepartneren.

Relevant

Innholdet i samtale er relevant for meg og min situasjon.

Interessant

Temaet appellerer til meg og mine interesser.

Nyttig

Samtalen har avdekket konkrete steg en kan ta for å komme videre i utfordringer og hindre.

Inspirerende

Samtalen har motivert meg til å ta grep.

Utfordrende

Jeg tenker i nye baner.