Health check

Organisasjonell drift

Sikre en uniform forståelse for og samsnakkethet rundt hva vi evaluerer driften av organisasjonen på.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering

Likviditet

Har vi nok penger til å betjene våre faste kostnader fremover?

Etterspørsel

Har vi et problem med for høy eller lav etterspørsel sammenlignet med kapasitet?

Lønnsomhet

Sliter vi med å tjene penger på det vi leverer?

Skalerbarhet

Sliter vi med å skalere opp verdiskapningen?

Tilfredshet

Er det misnøye blant kunder, ansatte eller stakeholdere med jobben vi gjør?

Fungering 1

Bruker vi mye tid, penger eller friksjon på å forsikre at ting blir gjort riktig?

Bærekraft

Bidrar vi positivt til miljøet og våre omgivelser?

Levering

Lykkes vi å levere på våre forventninger til tid, kost, scope og kvalitet?