Health check

Team (norsk)

Utvikle og ivareta et sunn og velfungerende team.

Helsesjekken er designet rundt konseptet teampillarene.

Denne helsesjekken er også tilgjengelig på engelsk

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering , Organisasjonsfungering , Teamfungering , Ledergruppefungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Enablement

Støtte

Hjelpe og ansvarligholde folk til deres prioriteringer og potensiale.

Målklarhet

Forsikre en tydelig forståelse for egne og andres mål.

Rolleklarhet

Forsikre en tydelig forståelse for egne og andres roller.

Engagement

Ansattopplevelsen

Kartlegge hvordan folk oppfatter deres reise gjennom bedriften.

Teamopplevelsen

Kartlegge hvordan folk oppfatter kultur og psykologisk trygghet.

  • Hva har folk svart på teamhelseundersøkelsene vi bruker?
  • Hvilke øvrige signaler har på positive eller negative teamopplevelser har vi plukket opp?

Ledelsesopplevelsen

Kartlegge i hvilken grad folk opplever lederne sine tilllitsvekkende og effektive.

  • Hvem har lederansvar i organisasjonen?
  • Hva har folk svart på lederbevissthetsundersøkelsene vi bruker?
  • Hvilke øvrige signaler på positive eller negative lederopplevelser har vi plukket opp blant team-medlemmer?
  • Hvilke øvrige signaler på høy eller lav bevissthet om ledergjerningen har vi plukket opp blant ledere?

Organizational resilience

Kompetansestyring

Sikre god oversikt over hva vi må kunne og hvem som kan hva.

  • Hva trenger hver enkelt rolleinnehaver å mestre, og hva mestres ikke godt nok?
  • Hvilke øvrige signaler har vi fått på personer som mangler tilstrekkelig kompetanse for å ivareta rollene sine på en god måte?
  • Hvilken kompetanse kunne gitt oss nye muligheter i fremtiden dersom vi hadde bedre tilgang på den?

Innsiktsstyring

Sikre at kunnskapen organisasjonen disponerer er artikulert, tilgjengeliggjort og gjenbrukbar.

Operasjonalisering

Forsikre at folk har automatisert relevante forventninger.