Health check

Startup (norsk)

Identifisere en levedyktig og skalerbar forretningsmodell. Sikre en uniform forståelse for og samsnakkethet rundt hva vi evaluerer organisasjonen på i en tidlig fase (før product-market fit). Unngå å lage en feature factory.

Denne helsesjekken er også tilgjengelig på engelsk.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Probleminnsikt

Forstå dypt hvilket problem vi løser, og hvorfor problemet er problematisk.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsinnsikt

Artikulere på en lett forståelig måte hvordan det vi gjør skaper verdi.

Leveranse

Produkt

Forstå hvordan og i hvilken grad produktet vårt løser og forblir brukt til å løse problemet.

Leveringsinnsikt

Prototype og teste ut vår evne til å levere på verdiforslaget vårt.

Opplevelsesinnsikt

Forstå hvor godt fornøyd kundene er med hva vi leverer og hva de mener kan forbedres.

Marked

Målgruppesinnsikt

Forstå dypt hvem som bryr seg om problemet vi ønsker å løse, og hvorfor det er viktig for de å løse det.

Alternativinnsikt

Forstå hva folk gjør istedet for å løse problemet vi hjelper til med å løse, og hva som er fordelene og ulempene med disse alternativene.

Aktørinnsikt

Forstå hvilke aktører som operer innenfor samme problemområde, som enten komplementære aktører og potensielle samarbeidspartnere, eller direkte konkurrenter.

Økonomi

Rullebane

Forsikre at vi har tilstrekkelig kapital til å validere vår primære verdiforslagshypotese.