Health check

Konstruktiv dialog

Ha en dialog som fører frem, hvor partene føler seg hørt, validert og tilstrekkelig hensyntatt. Bedre forstå hverandres perspektiver. Bli mer samkjørt raskere.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Parfungering

On topic

Forbli snakkende om det vi snakker om, uten å skli over til relaterte temaer, meta-samtaler eller whataboutism.

Dialogopplevelsen

Sikre en positiv opplevelse underveis og et godt etterlatt inntrykk av dialogen.

Løsningsforslag

Deltagerne har ikke bare kritikk av dagens situasjon, men også konkrete forslag til hvordan ting kan gjøres bedre.

Aktiv lytting

Partene tar seg tid til å lytte og forstå hverandres perspektiv, uten avbrytelse eller avskrivning.

Problem først

Dialogen er fokusert på å diskutere problemet som bør løses før man diskuterer eventuelle tiltak på problemet.

Klandrefri

Deltagerne er ikke fokusert på å fordele skyld.

Empati

Partene forsøker å forstå hverandres perspektiv og følelser.

Ærlighet

Partene er åpne og ærlige om egne intensjoner.

Tydelighet

Partene er tydelige på hva de vil og mener.

Åpensinnet

Partene er åpne for nye ideer og perspektiver, og er villig til å vurdere alternative perspektiver.

Respekt

Partene viser respekt for andres meninger, tro og perspektiver, selv om de er uenige med dem.

Tålmodighet

Partene utviser tålmodighet med hverandres synspunkter, holdninger og resonnementer.

Rimelighet

Det som kommuniseres og forventes er rimelig.

Rasjonalitet

Det som kommuniseres er rasjonelt og ikke overdrevet styrt av følelser.