Health check

👏 Fungeringskultur

Evaluere hvor godt et team eller en organisasjon lykkes med å ivareta perspektivene i en fungeringkultur.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Teamfungering , Organisasjonsfungering , Ledergruppefungering

Adferd

🗳️ Instruerbarhet

Vi har et tydelig og pålitelig system for å formidling, registrering og prosessering av arbeidsbestillinger.

🪟 Gjennomsiktighet

Det er lett å få innsyn i hva som skal gjøres eller har blitt gjort av hvem, når og hvordan.

🫵 Ansvarliggjøring

Folk holdes ansvarlig til holdninger, mestring, adferd og prioriteringer.

Kalibrering

🤝 Samkjøring

Vi er samsnakket om hva vi forsøker å få til og hva vi optimaliserer for underveis.

💬 Tilbakemelding

Vi gir og mottar løpende tilbakemelding på innsatsen som legges ned.

📊 Evaluering

Vi har faste rutiner for å evaluere om vi lykkes og beveger oss i riktig retning.

Potensiale

🧑‍🏫 Opplæring

Vi holder oversikt over hva folk trenger å meste og jobber systematisk med å redusere mestringsgapet.

🧰 Fasilitering

Vi gjør det enkelt for folk å gjøre de rette tingene på rett måte til rett tid.

🤲 Proaktiv støtte

Vi kartlegger proaktivt hvor folk trenger hjelp eller en dytt for å komme videre.

Retning

↔️ Delegering

Det er tydelig hvem som har ansvar for hva og hvordan ansvaret er operasjonalisert.

🎯 Fokus

Det er tydelig hva som har prioritet for hvem nå.

🌱 Utvikling

Vi holder oversikt over strukturkapitalen (dokumentasjon) og humankapitalen (læring) vi trenger å utvikle.