Helsesjekk

Talentutviklingsstrategi

Sikre et bevisst forhold til hvordan vi utvikler folk, og best mulig avkastning på tid og penger investert i utvikling.

Kopier til din organisasjon

1 - Omfang

Situasjon

Sikre en bevissthet om når vi utvikler folk.

 • Nyansettelse
 • Rolle-endring
 • Kontinuerlig

Hvem

Forsikre bevissthet om hvilke roller som får hva slags utviklingstilbud.

 • Ledere
 • HIPOs (high potential employee)
 • Alle ansatte

Hva

Sikre en bevissthet om hvilke handlingspåvirkere vi er fokuserte på å utvikle.

 • Ferdigheter
  • Hard skills
  • Soft skills
  • Intimate skills
 • Adferd
 • Prioriteringer

Nivå

Sikre en bevissthet om på hvilket nivå vi utvikler folk.

 1. Teknisk
 2. Sosialt
 3. Emosjonelt
 4. Personlig

Ressursallokering

Forsikre at vi har avsatt og verner om tilstrekkelig tid og penger til å skape god utviklingseffekt.

2 - Ansvar

Tilrettelegging

Sikre tydelig fordeling av ansvaret for å tilrettelegge for at utvikling faktisk kan skje på en effektiv måte.

Støtte

Forsikre at de som utvikler seg har tilgang på støtte og ansvarliggjøring.

Hvilke støtteansvar tilhører de forskjellige tilretteleggingsrollene?

 • HR
 • Leder
 • Mentor
 • Coach
 • Fagområde-eksperter
Ansvarliggjøring

Gjøre det tydelig hvem som skal ansvarliggjøre at utvikling skjer på organisasjonelt, team og individnivå.

Evaluering

Forsikre at vi får effekten vi forventer av utviklingen.

3 - Fundament

Kompetanse

Sikre nok kompetanse om hvordan folk lærer og utvikler seg.

Prosess

Sikre universalt forståtte prosesser for å bedrive utvikling.

Verktøy

Sikre verktøy som skaper gjennomsiktighet i utviklingsaktivitet og status.

4 - Effekt

Kultur

Styrket organisasjonskultur og ansattengasjement. Bygge opp en utviklingskultur hvor det å utvikle seg oppleves viktig og riktig.

 • Har vi en kultur for kontinuerlig kompetanseutvikling?

Kompetansegap

Redusere kompetansegap og bedre samsvar mellom medarbeiders kompetanse og rolle/oppgave.

Adferdsgap

Redusere vite-gjøre gapet (gapet mellom hva vi vet vi bør gjøre og hva vi gjør).

Retention

Økt attraktivitet i rekruttering og bidra til å beholde medarbeidere.

Organisasjonell klarhet

De ansatte har det tydelig for seg hvorfor organisasjonen eksisterer og hvor den skal.

Verdiskapningsklarhet

De ansatte har det tydelig for seg hvordan organisasjonen skaper verdi og for hvem.

Rolleklarhet

De ansatte har en tydelig forståelse for sine roller og ansvar og hvordan disse best kan praktiseres.

Målklarhet

De ansatte har det tydelig for seg hvilke mål de forventes å levere på, og når målene er nådd.

Rollemestring

De ansatte oppleves å mestre rollene de innehar, observert fra utsiden.

Mestringsopplevelse

De ansatte opplever å mestre egne roller, slik de selv opplever det.

Utviklingsopplevelse

De ansatte opplever karrieremessig, faglig og personlig utvikling.

Produktivitet

Økt forretningsmessig vekst og produktivitet.

Verdietterlevelse

Sikre at folk forstår verdiene våre likt og nyttgjør de aktivt i prosesser, adferd og beslutninger.

Digital transformasjon

Raskere digital transformasjon.

Endringstakt

Økt innovasjon og endring.