Health check

Livsstrategi

Bli mer bevisst hvordan du ønsker å forholde deg til livet, og i hvilken grad du lykkes.

Copy to your organization

Livsføringer

Etikk og moral

Hva mener jeg det er å være et godt menneske og å leve er riktig liv? Hvordan og i hvilken grad evaluerer jeg meg på om jeg lykkes å møte mine etiske og moralske forventninger?

Proaktivitet

Hvor proaktiv ønsker keg å være i min tilnærming til livet? Hvor ønsker jeg å ligge i forkant, reflektere, evaluere og planlegge, og hvor vil jeg ta ting som det faller seg?

Lovlydighet og etterlevelse

I hvilken grad ønsker jeg å innrette meg etter lover, regler og retningslinjer? Under hvilke omstendigheter mener jeg det er greit å bryte de?

Struktur

Ønsker jeg meg en strukturert og detaljert tilnærming til livet, eller en mer fleksibel og intuitiv tilnærming? For hvilke områder av livet er jeg tjent med struktur og hvor er det en risiko for at struktur vil gjøre mer skade enn nytte?

Livsnavigasjon

Livsrammeverk

Hva skal være senterpunktet for livsrammeverket mitt (eksempelvis en høyere makt, mennesket, individet, livet, etc)? Ønsker jeg å følge et eksisterende livsrammeverk, eller lage mitt eget?

Livsoptimalisering

Hva ønsker jeg å optimalisere for i livet mitt? Hva forstår jeg suksess som? Hvilke livsutfall ønsker jeg meg? 

Livsopplevelse

Hvordan forstår jeg livsopplevelse? Hva ønsker jeg meg ut av den og hvordan evaluerer jeg om jeg får det jeg ønsker meg?

Relasjoner

Behandle andre 1

Hvordan ønsker jeg å behandle andre? Hvordan evaluerer jeg hvorvidt jeg lykkes?

Behandle meg selv 1

Hvordan ønsker jeg å behandle meg selv? Hvordan evaluerer jeg hvorvidt jeg lykkes?

Støtte

I hvilken grad ønsker jeg å støtte meg på andre, og la folk støtte seg på meg? Hvordan oppsøker og formidler jeg mine støttebehov? Hvordan gjør jeg meg selv tilgjengelig for å støtte andre, og hvordan gir jeg de best mulig støtte?

Hensynsfordeling 1

Hvor mye ønsker jeg å hensynta andre og hvor mye ønsker jeg å hensynta meg selv? Hvem kommer i hvilken rekke i hensynsfordelingen, og hva hensyntar jeg?

Selvutvikling

Læring

I hvilken grad ønsker jeg å lære? Hvordan ønsker jeg å ta til meg kunnskap og tilegne meg ferdigheter jeg opplever nyttig, relevant eller interessant?

Utvikling

I hvilken grad ønsker jeg å utvikle meg? Hvordan ønsker jeg å kartlegge hva jeg kan utvikle meg innen, identifisere utviklingshindre og prioritere og jobbe med å utvikle meg?

Tilbakemelding

Hvordan forholder jeg meg tilbakemeldinger? Oppsøker jeg de, eller tar kun de som kommer min vei? Hva slags tilbakemeldinger (innhold, avsender, tone, innpakning) tar jeg til meg, og hva slags tilbakemeldinger forkaster jeg?

Velvære

Helse

I hvilken grad skal min fysiske og mentale helse være en prioritet? Hva ønsker jeg å gjøre for å ivareta de?

Relasjoner

I hvilken grad ønsker jeg å prioritere å bygge, utvikle og pleie relasjoner til andre? Hvordan vil jeg gå frem for å ivareta dette?

Økonomi

I hvilken grad skal det å ha økonomisk fleksibilitet være en prioritet? Hva ønsker jeg å gjøre for å sikre en god økonomi?