Health check

Mottagerhensyn

Sikre at deling av innsikt er kalibrert med mottagerens motivasjon, evne og appetitt for å ta til seg informasjonen.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Gehør

Tillit

Forsikre at en har tilstrekkelig tillit hos mottageren til at innsikten vil lande.

Støttemotivasjon

Forsikre at innsikten er kalibert med deres støttemotivasjon.

Støttebehov

Forsikre at innsikten er kalibrert med deres støttebehov.

Headspace

Personlighet

Forsikre at innsikten matcher med mottagerens åpenhet, endringsvilje og selvstendighetsopplevelse.

Mindset

Dele innsikt i en konteksten som matcher dens coachedes mentale modeller, antagelser, misforståelser og meninger.

Modenhet

Forsikre at mottageren er klar for å motta, forstå og handle på innsikten.

  • Er vedkommende klar til å motta innsikten?
  • Er det for sent å handle på/nyttegjøre den (overmoden)?

Passende

Situasjonelt

Forsikre at mottagerens situasjonelle faktorer er hensyntatt.

  • Livssituasjon
  • Energinivå
  • Konsentrasjonsnivå
  • Mental robusthet

Relasjonelt

Forsikre at relasjonen til mottageren er hensyntatt.

  • Relasjonsdybde
  • Personlig vs profesjonell relasjon

Samtykke

Forsikre at innsikten oppleves velkommen.

  • Har jeg blitt spurt om min mening/fått tillatelse?
  • Hvor påtrengende/innvaderende vil det oppleves?

Mandat

Forsikre at det tilhører ens rolle å dele innsikt.

Prosessering

Kapasitet

Forsikre at innsikten som deles er porsjonert og fordelt utover på en lettfordøyelig måte.

Konsentrasjon

Forsikre at mottageren har tilstrekkelig oppmerksomhet, fokus og kognitiv kapasitet å avse til ny innsikt.

Kanal

Forsikre at innsikten deles i en kanal hvor mottageren best kan ta i mot, organisere, prioritere og prosessere innsikt.