Health check

Selvbestemmelse

Hensikten med selvbestemmelse er å sette individer i stand til å leve tilfredsstillende liv preget av personlig autonomi, indre motivasjon, psykologisk velvære og vekst. Den anerkjenner viktigheten av å møte grunnleggende psykologiske behov og samkjøre ens handlinger med personlige verdier og interesser, noe som fører til en mer tilfredsstillende og meningsfull tilværelse.

Copy to your organization