Health check

Støtteevne

Evaluere hvor godt egnet noen er til å støtte andre.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Hensynsfull

Kapabel

Kontekstforståelse

Forstår hvordan faktorer innen kultur, situasjon, omstendigheter og personligheter spiller inn.

Mindset

Generøs

Generøs med deling av tid, kunnskap og forbindelser.

Altruistisk

Altruisme innebærer å være oppmerksom og interessert i andre mennesker og deres velvære, i stedet for å være egoistisk eller kun opptatt av seg selv.

Sosialt

Well connected

Disponerer et bredt nettverk av personer med relevante roller og kunnskap.

Tilsnakkendes

Tilgjengelig

Har kapasitet, tid og lyst til å bidra.

Konsentrert

Har energien, den mentale tilstedeværelsen og den kognitive utholdenheten som trengs for å fokusere.