Health check

Bestillingsstrategi

Sikre en bevissthet om hvordan man mottar og prosesserer bestillinger.

Copy to your organization

1 - Bestillingsmottak

Bestillingsidentifisering

Hvordan identifiserer vi noe som en bestilling? Hvilke kjennetegn ser vi etter?

Myndighet

Hvem tar vi imot bestillinger fra? Hva har de myndighet til å bestille?

Mottaksvindu

Når tar vi imot bestillinger? Hva påvirker mottaksvinduet (eks. tid, backlogg, kapasitet)?

Kanal

I hvilke kanaler tar vi imot bestillinger? Hva gjør vi om bestillinger formidles oss i andre kanaler?

2 - Bestillingsregistrering

Format

Hvordan forventer vi bestillingene formatert?

Bestillingsregister

Hvor registreres bestillingene? Hvem har ansvaret for å holde bestillingsregistreret oppdatert? Hvor ofte forventes det å være oppdatert?

Bestillingskøer

Hvilke bestillingskøer opererer vi med? Hvilke faktorer avgjør i hvilken kø en bestilling havner? Hvem betjener hvilke køer når, hvor ofte og hvor lenge?

Klassifisering

Hvordan klassifiserer vi bestillinger? Hva har klassifiseringen konsekvenser for? Eksempelvis:

  • Hva slags kø bestillingen havner i
  • Hvilken prioritet bestillingen har
  • Hvilken kompetanse eller kapasitet som kreves
  • Hvilken prosess som skal nyttegjøres
  • Hvem som har ansvaret

3 - Bestillingsforvaltning

Prioritering

Hvilke faktorer styrer i hvilken rekkefølge bestillingene prosesseres? Hastegrad? Viktighet? Relasjon? Bestillingstidspunkt? Annet?

Backlog grooming

Hvor ofte gjennomgår og oppdaterer vi bestillingskøen? Hva skal til for at vi kan påbegynne en bestilling? Hva skal til for at vi kansellerer eller sender en bestilling tilbake? Hvordan formidler vi kanselleringen?

4 - Bestillingsprosessering

Prosesseringsmetode

Hvordan går vi frem for å prosessere en bestilling?

Prosesseringskapasitet

Hvor mye kapasitet har vi til å prosessere bestillinger. Når innfører vi bestillingsstopp?

5 - Bestillingsevaluering

Gjennomsiktighet

Hvordan skaper vi gjennomsiktighet ovenfor bestiller på bestillingsstatus?

Effektueringsgrad

Hvordan fører vi kontroll med andelen av bestillinger som resulterer i tilfredsstillende utfall? Hvilken mengde mislykkede utfall aksepteres ikke?

Responstid

Hvilken responstid opererer vi med? Hva avgjør variasjoner i responstiden? Hva gjør vi når responstiden ikke overholdes?