Health check

Ansvarliggjøring

Holde noen ansvarlig til hvordan de bruker tiden sin og effekten det har på ønskede utfall.

Copy to your organization

1 - Klarhet

Intensjoner

Er intensjonene (formål, misjon, visjon, verdier, drømmer og ønsker) tydelig forstått og artikulert?

Prioriteringer

Er prioriteringene (mål, ansvar, utviklingspotensiale, prosesser, prosjekter, oppgaver) tydelig definert?

Hindre

Er hindre (beslutninger, utfordringer, risikoer, hypoteser, selvutviklingshindre) identifisert og artikulert?

2 - Fokus

Fokusrelevans

Er vi fokusert på de rette tingene?

Fokusmodus

Har jeg tilbragt tilstrekkelig tid i relevante fokusmoduser (utførelse, meg selv, folk, organisasjon)?

Fokusbredde

Er fokuset vårt tilstrekkelig smalt?

3 - Ressursallokering

Planlegging

Har vi allokert nok tid og penger til våre viktigste prioriteringer og største hindre?

Adferd

Har vår faktisk adferd og ressursbruk stemt overens med våre viktigste prioriteringer og største hindre?

4 - Effekt

Framdrift

Har vi skapt fremdrift mot våre prioriteringer,  løsnet opp i hindre og med det beveget oss nærmere våre intensjoner?