Health check

Selvledelse

Evaluere en persons evne til å praktisere god selvledelse.

For en data-dreven evaluering, ta først undersøkelsen Hvor god er jeg til å lede meg selv?

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Adferd

Rutiner og vaner

Hva vi gjør jevnlig.

Ansvarliggjøring

Hvordan vi forsikrer at vi opprettholder positiv adferd.

Livsnavigasjon

Suksess

Hva vi mener vi bør bevege oss mot.

Strategi

Hvordan vi skal komme oss dit.

Mindset

Hvordan vi tenker på veien.

Organisere

System

Hvor vi organiserer instruksene til oss selv.

Tidsplanlegging

Hva vi setter av tid til.

Struktur

Hvilke oppskrifter vi benytter oss av.

Forventningsstyring

Hvordan vi holder omgivelsene våre orientert. 

Prioriteringer

Gjøremål

Ting vi ønsker å få gjort.

Utviklingspotensiale

Ting vi trenger å bli bedre på.

Hindre

Ting vi må passere for å lykkes.

Selvbehandling

Selvinnsikt

Hva vi vet om oss selv.

Selvpleie

Hvordan vi tar vare på oss selv.

Selvstøtte

Hvordan vi hjelper oss selv.

Selvstyring

Selvdisiplin

Hvordan vi forholder oss til løfter.

Selvkontroll

Hvordan vi forholder oss til fristelser.

Selvregulering

Hvordan vi forholder oss til følelser.