Health check

Organisasjonell påvirkning

Ta stilling til en organisasjons positive og negative påvirkning på omgivelsene.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Verdiskapning

Organisasjonen bidrar til å skape verdi for samfunn og enkeltpersoner.

Sosial påvirkning

Organisasjonens effekt på samfunn og enkeltindividers velvære.

Miljøpåvirkning

Organisasjonens effekt på miljø, natur og klima.

Finansiell avkastning

Organisasjonens økonomiske avkastning til investorene.

Ledelsens mentale helse

Organisasjonens effekt på ledelsens mentale helse.

I hvilken grad kjenner ledelsen på mentale påkjenninger som

 • Stress
 • Overveldelse
 • Bekymring
 • Mangelfull mestring
 • Frustrasjon
 • Frykt
Ansattes mentale helse

Organisasjonens effekt på de ansattes mentale helse.

I hvilken grad kjenner de ansatte på mentale påkjenninger som

 • Stress
 • Overveldelse
 • Bekymring
 • Mangelfull mestring
 • Frustrasjon
 • Frykt