Health check

Tidsfordeling

Hvordan vi fordeler tiden vår på jobb er avgjørende for hva slags verdi vi skaper på sikt. Dessverre kjenner altfor mange på utfordringen med å bli fanget i hamsterhjulet og de konsekvensene det har for både hvordan vi skaper verdi og den mentale helsa.

Formålet med denne helsesjekken er å skape en bevissthet om de forskjellige fokusmodusene vi kan befinne oss i på jobb, hvordan vi fordeler tiden mellom modusene, og hvor riktig og bærekraftig vi mener tidsfordelingen er over tid.

Det kan være nyttig å reflektere over antall timer brukt i hver fokusmodus før du gjennomfører helsesjekken.

Om du ønsker innspill til din egen tidsfordeling kan du videreføre en dialog med ChatGPT om dette.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederfungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Utførelse

Jobb med dine oppdrag og utfordringer. Dette er fokuset vi bruker når vi ønsker å få ting gjort.

 • Hvor stor andel av tiden din har du brukt i dette moduset den siste tiden?
 • Hva er styrende for at du har brukt denne mengden tid i dette moduset?
 • Hvor fornøyd er du med mengden tid som går med til dette moduset?
 • Hva er de viktigste prioriteringene i dette moduset?
 • Er du tjent med å bruke mer, mindre eller videreføre den samme mengden tid i dette moduset? Hva hindrer deg eventuelt i å gjøre justeringer?

Selvutvikling

Identifisering og utvikling av ditt eget potensiale. Dette er fokuset vi bruker når vi ønsker å lære og reflektere over hvordan vi best kan bidra.

 • Hvor stor andel av tiden din har du brukt i dette moduset den siste tiden?
 • Hva er styrende for at du har brukt denne mengden tid i dette moduset?
 • Hvor fornøyd er du med mengden tid som går med til dette moduset?
 • Hva er de viktigste prioriteringene i dette moduset?
 • Er du tjent med å bruke mer, mindre eller videreføre den samme mengden tid i dette moduset? Hva hindrer deg eventuelt i å gjøre justeringer?

Talentutvikling

Gjøre andre i stand til å bevege seg raskere og gjøre en best mulig jobb. Dette er fokuset vi velger når vi ønsker å hjelpe andre med å mestre rollene deres bedre.

 • Hvor stor andel av tiden din har du brukt i dette moduset den siste tiden?
 • Hva er styrende for at du har brukt denne mengden tid i dette moduset?
 • Hvor fornøyd er du med mengden tid som går med til dette moduset?
 • Hva er de viktigste prioriteringene i dette moduset?
 • Er du tjent med å bruke mer, mindre eller videreføre den samme mengden tid i dette moduset? Hva hindrer deg eventuelt i å gjøre justeringer?

Strukturutvikling

Tydeliggjøring av hva som forventes av hvem og hvordan møte forventningene. Dette er fokuset vi velger når vi ønsker å evaluere og forbedre hvordan ting blir gjort.

 • Hvor stor andel av tiden din har du brukt i dette moduset den siste tiden?
 • Hva er styrende for at du har brukt denne mengden tid i dette moduset?
 • Hvor fornøyd er du med mengden tid som går med til dette moduset?
 • Hva er de viktigste prioriteringene i dette moduset?
 • Er du tjent med å bruke mer, mindre eller videreføre den samme mengden tid i dette moduset? Hva hindrer deg eventuelt i å gjøre justeringer?