Health check

Innsiktsutnyttelse

Sikre at folk og grupper får utbytte av relevant innsikt.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet om at innsikten eksisterer.

Forståelse

Forståelse for innsikten og dens implikasjoner på egen tilværelse.

Komfort

Emosjonell komfort, intellektuell integrasjon med eksisterende mentale modeller og mestringsopplevelse.

Individuell adferd

Innsikten informerer metodisk individuell adferd.

Kulturell adferd

Innsikten informerer metodisk gruppas adferd.

Operasjonalisert adferd

Innsikten er flettet inn i systemer, prosesser og metoder.

Regulert adferd

En kontrollinstans sørger for at adferden ivaretas over tid.