Health check

Parforholdet

Skape økt bevissthet om hva et sunt parforhold ser ut som. Lufte frustrasjoner og skape økt forståelse for hverandres vurderinger av de forskjellige perspektivene som indikerer et velfungerende parforhold.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Parfungering , Familiefungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Kommunikasjon

Dialog

Har vi en åpen, produktiv og hyppig dialog?

Samsnakkethet og samhold

Er vi samsnakket om hva vi vil ha ut av forholdet og hvordan vi skal få det til?

Sunn konfliktløsning

Har vi en sunn, produktiv og effektiv måte å løse opp i konflikter og bli samsnakket?

Menneskelige behov

Intimitet

Får vi dekket våre seksuelle og intimitetsmessige behov?

Sikkerhet

Er vi trygge på hverandre?

Respekt

Snakker og handler vi på en måte som viser at vi respekterer hverandre?

Verdsatt, hørt og støttet

Føler vi at partneren verdsetter oss, hører oss og støtter oss i det vi forsøker å få til?

Samarbeid

Likestiling

Er ansvar fordelt likt og rettferdig mellom oss på en måte vi begge er komfortable med?

Spille på lag

Jobber vi sammen om de samme målene?

Se og forstå hverandres bidrag

Har vi en tydelig forståelse for og viser at vi setter pris på hverandres bidrag inn i forholdet?

Hensyntagelse

Ivaretar vi en balanse i hensyntagelsen av hverandres behov?