Health check

Oppvekst

Skape et miljø det er godt å vokse opp i og en barndom man har gode minner fra.

Bli samsnakket om hva en god oppvekst ser ut som. Reflektere og evaluere hvor godt vi lykkes med oppveksten basert på barnets alder, forutsetninger og mentale utvikling.

Denne helsesjekket kompletteres av helsesjekken for oppdragelse.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Livskvalitet

Frihetsbalanse

Sikre en god balansen mellom frihet og ansvarliggjøring.

Selvpleie

Sikre at barna har mulighet og evne til å pleie seg selv og sine egne interesser.

Miljø

Trygghet og sikkerhet

Sikre at barna opplever fysisk og psykologisk trygghet i miljøene de er en del av.

Konstruktiv dialog

Sikre at barna opplever og lykkes å bidra til konstruktiv dialog.

Personlig historie

Barndom og opplevelser

Sikre en anledning til å være og oppleve ting som barn.

Minner

Bidra til å bygge opp et kartotek av positive minner.

Relasjon

Omsorg og kjærlighet

Sikre at barna føler seg verdsatt og elsket.

Oppmerksomhet og anerkjennelse

Sikre at barna føler seg sett og hørt for det som er viktig for de.

Lytting og tilgjengelighet

Sikre at barna føler at de har noen de kan snakke med når de ønsker og trenger det.