Health check

Vennegruppe

Skape bevissthet om hva en velfungerende vennegruppe ser ut som. Lufte frustrasjoner og forstå hverandres evalueringer av de forskjellige perspektivene som indikerer velfungering i en vennegruppe.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Åpenhet

Unngå baksnakking.

Støtte

Unngå selvhevdelse og zero-sum konkurranse (hvis jeg skal vinne så må du tape).

Aksept og verdsettelse

Sikre at det ikke oppleves skummet å være seg selv eller å ta sosial risiko. Unngå utdriting og avvisning.

Forståelse

Unngå klandring.