Health check

Kvalitetsstrategi

Sikre et bevisst forhold til hvordan vi ivaretar kvalitet og hvordan vi måler avkastningen på våre kvalitetsinvesteringer.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

1 - Omfang

Situasjon

Når overvåker og kontrollerer vi kvaliteten?

 • Fast kvalitetskontroll
 • Stikkprøver

Hva

Hva skal vi ivareta kvaliteten til?

 • Prosjekter
 • Prosesser
 • Produkter
 • Opplevelser (eks ansattopplevelse, kundeopplevelse)

Ressursallokering

Forsikre at vi har avsatt og verner om tilstrekkelig tid og penger til å skape god kvalitet.

2 - Ansvar

Tilrettelegging

Sikre tydelig fordeling av ansvaret for å tilrettelegge for at kvalitetsivaretagelse faktisk kan skje på en effektiv måte.

Ansvarliggjøring

Gjøre det tydelig hvem som skal ansvarliggjøre at kvalitet ivaretas på organisasjonelt, team og individnivå.

Støtte

Forsikre at de som skal skape kvalitet har tilgang på støtte og ansvarliggjøring for å sikre god kvalitetsivaretagelse.

Evaluering

Gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å evaluere i hvilken grad vi får effekten vi forventer av kvalitetsinvesteringene våre.

3 - Fundament

Standard

Hvilken kvalitetsstandard skal vi innrette oss etter?

 • Bransjestandarder
 • Lovpålagte standarder
 • Bedriftsinterne standarder

Kontroll

Hvordan går vi frem for å sikre kvalitet?

 • Når gjennomfører vi kontroll?
 • Hva utløser kontrollen?
 • Hvordan forsikrer vi at kontroll har blitt gjennomført (kontrollerer kontrollen)?

4 - Effekt

Egenskaper

Forsikre at produktet kan brukes til det det forventes brukt til.

Ytelse

Forsikre at produktet yter slik vi forventer.

Pålitelighet

Forsikre at produktet opprettholder løftet det har gitt over tid.

Samsvar

Forsikre at produktet er i samsvar med spesifikasjon/kontrakt/lovkrav.

Bruksopplevelse

Forsikre at produktet møter subjektive forventninger til bruk.

Estetikk

Forsikre at produktet fremstår på en visuelt appellerende måte.

Serviceopplevelse

Forsikre at folk får den hjelpen de trenger og innen tiden de trenger den.

Holdbarhet

Forsikre at produktet varer så lenge som kunden forventer.