Health check

Onboarding

Bli samsnakket om hva som er viktig (hva vi forsøker å få til) i en onboardingsprosess.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Organisasjonsfungering

Trygghet i rett opplæring

Forsikre at den nyansatte får den innsikten, verktøyene og kjennskapen de trenger for å kunne gjøre jobben på en sikker og god måte.

Begrense belastningen på operative ansatte

Begrense behovet for at erfarne/operative/belastbare ansatte må flyttes ut av det de holder på med for å støtte i onboardingen (med de konsekvensene det har for lønnsomhet og overholdelse av tidsfrister).