Health check

Selvutvikling

Evaluere hvor godt en person lykkes med å praktisere selvutvikling.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering , Selvutvikling

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Prioritering

Holde av tid til selvrefleksjon og selvutvikling.

Metodikk

En konkret fremgangsmåte for å jobbe med selvutvikling.

Motivasjon

Opprettholde motivasjon til å utvikle seg over tid.

Momentum

Rytme og fremdrift i selvutviklingen.

Utviklingshindre

God forståelse for hva som står i veien for min selvutvikling.

Ansvarliggjøring

Det er gjennomsiktig og har konsekvenser dersom jeg ikke opprettholder mitt selvutviklingsregime.

Effekt

God effekt av tiden og innsatsen jeg legger ned i selvutvikling.