Health check

Verdiforslag

Evaluere i hvilken grad et verdiforslag resonnerer med målgruppen. Få en bedre forståelse for hvor verdiforslaget har mangler og hvordan vi kan forbedre det.

Copy to your organization

Perspectives evaluted in this health check:

Expand all

Tydelig

Hvor tydelig er det hva dette dreier seg om, og hvilket problem det løser for hvem?

Konkret

Hvor tydelig bilde får du for deg av hvilken verdi som skapes og hvordan den skapes?

Informasjonsmengde

Hva synes du om informasjonsmengden? Er det for mye eller for lite tekst? Er det noe som oppleves overflødig, eller informasjon du savner?

Troverdig

I hvilken grad tror du på og forventer at verdien som loves faktisk vil bli skapt?

Målrettet

I hvilken grad opplever du at verdiforslaget taler direkte til deg og din situasjon?

Gjenkjennelig

I hvilken grad kjenner du deg igjen i verdiforslaget?

Empatisk

I hvilken grad opplever du at verdiforslaget bygger på en dyp forståelse for og empati med deg og din situasjon?

Resonans

I hvilken grad resonner verdiforslaget med dine følelser og virkelighetsoppfatning?

Verdifullt

I hvilken grad er dette noe du selv ønsker deg?

Visualisering

I hvilken grad kan du se deg selv benytte deg av dette verdiforslaget?

Relevant

Hvor godt matcher verdien som loves med dine dine nåværende prioriteringer og utfordringer?