Health check

Livsutnyttelse

Kartlegge i hvor stor grad jeg utnytter meg av mulighetene som livet har å by på.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Selvbehandling

Selvoverskridelse

Gå utover ens egen begrensede oppfatning av seg selv, ens egne interesser eller ens egen komfortsone.