Health check

Middagsbord

Bli samsnakket om hva vi forsøker å få til ved å spise middag sammen, og i hvilken grad vi får det til.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Familiefungering

Aktivitetsopplevelse

Orientert

Vite om det vi trenger å vite om.

Interesse

Bry oss om det som foregår rundt middagsbordet.

Engasjement

Ta aktiv del i og eierskap til det som foregår rundt middagsbordet.

Gøy

Le, fleipe, tulle og leke sammen.

Læring

Lære noe nytt om hverandre, en selv eller verden.

Relasjonsutvikling

Skape dypere relasjoner til hverandre.

Båndtilknytning

Knytte oss tettere sammen som familie.

Selvutvikling

Bli en bedre versjon av oss selv.

Takknemmelighet

Kjenne på takknemlighet og verdsettelse for det vi har og har hatt.

Mening

Oppleve deltagelsen ved middagsbordet og i familien generelt som meningsfylt.