Health check

Ledermøte

Sikre produktive og effektive ledermøter som eksponerer og besvarer de vanskelige spørsmålene. 

Copy to your organization

Operasjonelt

Forsikre at vi er i rute med målene vi har satt oss og det vi måler oss på.

  • Ligger vi an til å nå målene våre?
  • Presterer nøkkelindikatorene våre innenfor akseptabelt intervall?

Fungering

Evaluere hvor godt organisasjonen fungerer, lærer og utvikler seg.

Effektivitet

Begrense tiden vi bruker å på orientere hverandre og samkjøre oss.

  • Begrenser vi tiden vi bruker på å informere og maksimerer tiden vi bruker på å evaluere?
  • Blir vi fort samsnakket?

Synk og samkjøring

Forsikre at vi er og forblir synkroniserte og samkjørte om retning og metode.

Perspektivutveksling

Forsikre at vi får løftet opp og luftet forskjellige perspektiver på et problem eller domene på en sunn og konstruktiv måte.