Presentation

🗃️ Arbeidsorganisering

Få et overblikk over hva det vil si å organisere seg selv og ens eget arbeid. Forstå bedre konsekvensene av manglende bevissthet om og tilrettelegging for god arbeidsorganisering.

View presentation Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lunch & learn , Arbeidsorganisering