Presentation

🎧 Prioriteringsorganisering

Bli mer bevisst hvordan du organiserer og styrer dine prioriteringer. Forstå hvordan fokusmodus supplerer etablerte metodikker for å skape en komplett metode for prioriteringsorganisering.

View presentation Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lunch & learn