Presentation

Intention-Contribution Fit

Det er fort gjort å miste seg selv i prosessen med å forsøke å finne noe markedet er villige til å bruke oss til og betale oss for.

Denne presentasjonen tar for seg en holistisk måte å tenke på hvorfor vi i det hele tatt går til markedet og hvordan vi bryr oss om å bidra der.

View presentation Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lunch & learn