Checklist

Avvikle et foreldet system

Avvikle et system som ikke lenger oppleves å tilføre teamet verdi på en ryddig og trygg måte.

Copy to your organization

Tasks contained in this checklist:

Expand all

Forsikre at tiden er moden for å avvikle systemet 2

Systemet må ikke være i aktiv bruk. Om du er usikker kan det være lurt å konsultere medarbeidere, og om mulig se etter aktivitet i logger eller se om noen har vært logget inn i det siste.

Enkelte systemer inneholder informasjon man gjerne vil ta vare på. Om du er usikker på at alt som skal hentes ut er hentet ut, se om du finner det du forventer at er hentet ut der du ville forventet det. Det kan også være lurt å konsultere andre interessenter for å be de bekrefte at alt er hentet ut.

Varsle interessenter om at systemet vil avvikles

Varsle alle interessenter om din intensjon om å slette systemet. Hvis relevant, be relevante interessenter bekrefte at varselet er sett.

Utilgjengeliggjør systemet

For å unngå å gå til drastiske steg som er uforholdsmessig kostbare å reversere utilgjengeliggjør vi systemet før vi avvikler dette fullstendig.

Utilgjengeliggjøringen kan bestå i å hindre samtlige brukeres mulighet til å nå systemet, enten ved å inndra tilganger, eller ved å gjøre hele applikasjonen utilgjengelig (om den ikke er tilgangsstyrt).

Allokere så opp Avvikle systemet når vi mener at applikasjonen har vært utilgjengelig lenge nok til at vi kan sannsynliggjøre at det ikke lenger finnes noen eller noe som avhenger av systemet.

Avvikle systemet 3

Kanseller/avinstaller/slett systemet når du er tilstrekkelig trygg på at det ikke lenger er noen eller noe som avhenger av systemet.

Dersom arbeidet samtidig innebefatter kansellering av en kontrakt, vurder relevansen av å påføre prosedyren for å Inngå/kansellere en kontrakt.

Fjerne referanser til systemet fra teamets dokumentasjon.

Bekreft at systemet er slettet, og varsle interessenter om du ser det nødvendig.