Checklist

Etablere et godt samarbeid

Gi et nytt samarbeid (eller et samarbeid med nye kontaktpersoner) de beste forutsetningene for å lykkes gjennom å:

 • Knytte en relasjon slik at vi kan samarbeide godt
 • Etablere og kommunisere tydelige forventninger
 • Operasjonalisere forventningene til samarbeidet
 • Etablere tillit til at partene vil møte forventningene til samarbeidet
Copy to your organization

Kalle inn til et møte

Koordinere et møtetidspunkt mellom personene som vil være sentrale i å vurdere hvor godt samarbeidet fungerer.

Dersom det ikke oppleves åpenbart, forklar evt motivasjonen for å treffes (bruk gjerne prosedyrens formål som utgangspunkt).

Formidle agendaen (se oppgavene underlagt Utveksle forventninger til samarbeidet) til møtets deltagere.

Forberede møte

Be møtedeltakerne gjennomgå agendaen og forberede tanker om spørsmålene som skal gjennomgås i møtet.

Utveksle forventninger til samarbeidet

Det viktigst med møtet er at hver av partene får formidlet sine forventninger til samarbeidet.

Dersom det oppleves verdifullt med drahjelp for å komme igang med samtalen, ta utgangspunkt i spørsmålene nedenfor:

Hva ønsker vi å samarbeide om?

 • Hvorfor ønsker vi å samarbeide? Hva er konsekvensen av å ikke samarbeide?
 • Hvordan vet vi om/når samarbeidet fungerer godt og hva er konsekvensen av det?
 • Hvordan vet vi om/når samarbeidet fungerer dårlig og hva er konsekvensen av det?

Hvordan skal vi samarbeide?

 • Hva forventes vi å forholde oss til av eksisterende kultur?
 • Hva forventes vi å forholde oss til av eksisterende systemer?
 • Hva forventes vi å forholde oss til av eksisterende prosedyrer?
 • Hvordan/i hvilke kanaler kommuniserer vi med hverandre?

Hvilken kompetanse forventer vi av hverandre?

 • Hvilke teknologier/systemer forventes vi å kunne?
 • Hvilken domenekunnskap forventes vi å besitte?

Hvordan fordeler vi ansvaret mellom oss?

 • Hvem skal eie hvilke prosedyrer?

Hva vil vi måle samarbeidet på?

 • Hvilke nøkkelindikatorer forventes vi å forholde oss til?
 • Hvordan/når vil vi vurdere og utveksle informasjon om hvorvidt samarbeidet møter forventningene?
Operasjonalisere forventninger 3

Kartlegg hvordan vi kan operasjonalisere ivaretagelse av forventningene til samarbeidet.

Dette kan innebære å bl.a:

 • Etablere/oppdatere dokumentasjon
 • Etablere/oppdatere prosedyrer
 • Etablere kompetansemål for/lære opp i/gi tilgang til systemer
 • Etablere/oppdatere KPI-er

Vurder hvor/om det evt er relevant å nyttegjøre prosedyren for onboarding i team (evt deler av denne).

For hvert behov for operasjonalisering, legg til oppgaver underlagt Operasjonalisere forventninger.

Utføres av noen andre enn den som har hatt ansvaret for Kartlegge operasjonaliseringsbehov. Gjør en vurdering av:

 • I hvilken grad operasjonaliseringen forventes å ivareta forventningene på en god måte
 • Om operasjonaliseringen vil gi god kost/nytte