Checklist

Ta i bruk et nytt system/teknologi

Forsikre at et teams adopsjonen av et nytt system/teknologi møter våre kulturelle forventninger til problemforståelse, opplæring, sikkerhet, dokumentasjon og økonomisk kontroll.

Copy to your organization

Hvis systemet ikke allerede er i bruk av organisasjonen 2

Argumentere for hvorfor vi trenger det nye systemet/teknologien i form av direkte og indirekte kostnader og besparelser forbundet med å ta det i bruk.

Dersom bruken innebærer direkte kostnader skal argumentene legges frem for noen i teamet med prokura som tar den endelige beslutningen om systemet/teknologien skal kjøpes inn.

Dersom bruk av systemet innebærer inngåelse av en kontrakt, utløs prosedyren for å Inngå/kansellere en kontrakt.

Fyll systemet med oppstartsdata

Fylle systemet med oppstartsdata som trengs for at teamet skal kjenne seg igjen og oppleve at systemet gir verdi.

Dersom dataene allerede eksisterer i et annet system, vurder de tekniske mulighetene og kost/nytte ved å maskinelt eksportere og importere dataene fremfor å overføre disse manuelt.

Lære opp brukere 1

Avhengig av systemets/teknologiens kompleksitet, hvor inngående brukerne forventes å kunne bruke systemet/teknologien og eksisterende kompetanse kan det potensielt være relevant med dedikert opplæring.

Ta utgangspunkt i den samme vurderingen vi gjør som en del av onboardingen ved å https://netmaking.wecomplish.no:/taskblueprint/7 og vurder relevansen av å utløse prosedyren for å Sikre kompetansemål på verktøy/teknologi underlagt Lære opp brukere med påfølgende opplæring av brukerne.

Dokumentere bruken av systemet

Beskrive hvordan systemet forventes brukt i teamets dokumentasjon i henhold til hvordan vi forventer at systemer dokumenteres.

Opprette og distribuere tilganger

Opprette og distribuere tilganger til de som skal ha adgang til systemet.

Hensynta våre forventninger til hvordan vi gir noen tilgang til et system og hvordan vi lagrer og distribuerer sensitiv informasjon.

Evaluere nytt system/teknologi

En tid etter at systemet/teknologien er tatt i bruk, evaluere om det har hatt den ønskede/tilsiktede effekten.

Hvis effekten ikke har møtt forventningene, si i fra.