Checklist

Evaluere et nytt system

  • Være samsnakket om hvilken verdi vi forventer å få ved å ta systemet i bruk slik at vi kan enklere evaluere/sannsynliggjøre denne verdien
  • Unngå å investere mye tid og penger i adopsjon av et system som ikke gir organisasjonen forventet verdi
  • Identifisere eventuelle utfordringer knyttet til å skulle bruke systemet i vår organisasjon på et tidlig stadie
  • Sikre en velegnet prosess for å evaluere et system med momentum og riktige ressurser
Copy to your organization

Tasks contained in this checklist:

Expand all

Planlegge 3

Kall inn nøkkelpersonene som har en interesse i evaluering og eventuell adopsjon av systemet til Workshop.

Tilordne ansvaret for å sikre at Vi forstår hva slags verdi systemet har potensiale til å skape til noen med god kunnskap om systemet (f.eks. en representant fra systemleverandøren).

Varigheten på workshopen anslås til 2 timer.

Dokumenter formålet med å evaluere systemet og formidle denne dokumentasjonen til relevante interessenter slik at motivasjonen bak å evaluere systemet er tydelig og det skapes rom for å dele innspill eller erfaringer fra lignende prosesser.

Sett opp systemet 2

De fleste systemleverandører tilbyr en evalueringsversjon med begrensninger på funksjonalitet eller varighet.

Be om at systemet settes opp for din organisasjon med formålet om å evaluere systemet.

Konfigurere systemet og fyll det med brukere og innholdet som anses som nødvendig for å evaluere systemet.

Utløs pilotprosjektet

Sett i gang pilotprosjektet i henhold til organisasjonens vanlige prosess for å bestille og gjennomføre et prosjekt.

Dersom organisasjonen ikke har en etablert metodikk for å kjøre prosjekter, vurder å bruke sjekklisten for å lede et prosjekt

Dersom organisasjonen ikke har et etablert system for å kjøre prosjekter, vurder å bruke Wecomplish til å tildele arbeid og kommunisere rundt framdrift.

Evaluere 3

Relevante deltagere er:

  • Deltagere som bidro til å identifisere ønsket verdi i innledende workshop
  • Budsjetteier
  • Prosjektleder/nøkkelpersoner i pilotprosjekt

Varigheten på workshopen anslås til 2 timer.

Orientere systemeier om ansvaret for nytt system og forventninger til adopsjon og bruk.