Checklist

Lede et prosjekt

 • Unngå å påbegynne et prosjekt som ikke løser problemet
 • Sikre at alle forventninger og interessenter til et prosjekt kartlegges og formidles tydelig
 • Øke sannsynligheten for at løsningen representerer den beste kombinasjonen av pris, kvalitet og framdrift for å nå ønsket situasjon
 • Sikre proaktiv oppfølging av prosjektets forventninger og rapportering på avvik
 • Fasilitere gjenbruk av innsikt fra prosjektet
Copy to your organization

Tasks contained in this checklist:

Expand all

Kick-off 3

Sikre oppfølging av prosjektet ved å allokere opp prosjektleder på oppgaven Følge opp status, enten i form av en repeterende kalenderoppføring eller en allokering som forskyves fra uke til uke. Hyppigheten på oppfølgingen kan avhenge av prosjektets natur, men det vanligste vil være å følge opp ukentlig.

Oppfølging av prosjektet bør fortrinnsvis foregå mot slutten av uken (eksempelvis torsdag) for å hensynta arbeidet gjort samme uken og unngå at oppfølgingen forstyrres av med annet ikke-planlagt arbeid som ofte forekommer i starten av uken.

Tilføre forventninger til når og hvor hyppig prosjektet forventes fulgt opp som en kommentar på Følge opp status.

Prosjektoppfølging 2

For hver statusoppfølging, opprett en deloppgave som representerer perioden for oppfølging og påfør prosedyren for å Følge opp status på et prosjekt med låst omfang.

Behandle avvik avdekket gjennom Følge opp status.

Sign-off 7

Ta en prat med bestiller og diskuter

 • Hvordan prosjektet møtte de konkrete forventningene kartlagt innledningsvis (se Prosjektoppfølging), herunder forventninger til
  • Suksesskriterier (formål)
  • Tid
  • Scope
  • Budsjett/kostnad
  • Oppfølging
  • Involvering
 • Hvordan KPI-ene (målbare nøkkelindikatorer) vi ønsket på påvirke med prosjektet har endret seg (dersom det er for tidlig å vurdere dette, opprette en oppfølging på å evaluere når det har gått noe tid)?
 • Helhetlig opplevelse/etterlatt inntrykk av prosjektet

Basert på tilbakemeldingen, skill ut eventuelle relevante prestasjoner og observasjoner som kan hjelpe oss med å feire og gjenta våre suksesser, og å unngå problemer i fremtiden. Samle evt observasjoner på en egen agenda som legges til Behandle observasjoner avdekket i evalueringen.

Dersom vi for prosjektet har fått bistand av underleverandør/ekstern konsulent må personen offboardes. Bestill offboarding i team dersom personen ikke skal levere timer på andre prosjekter for samme team.

Be noen på økonomi og administrasjon om å merke prosjektet som ferdigstilt i fakturert vs utført-oppsettet.