Checklist

Evaluere potensiell leverandør

Formålet er å øke sannsynligheten for at vi velger en leverandør som vil møte våre behov/forventninger. Prosedyren brukes normalt som en del av prosedyren for å Finne og velge en ny leverandør.

Copy to your organization

Formidle behov/forventninger til ny leverandør

Slik disse ble kartlagt innledningsvis i prosessen for å finne og velge en ny leverandør.

Evaluere leverandør

Fyll ut leverandørevalueringsmatrisen