Checklist

Lære om en person

Forstå en person slik at man har best mulig forutsetning for å støtte, hensynta, utvikle og forbedre livsopplevelsen til vedkommende.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Livsfungering

Tasks contained in this checklist:

Expand all

Lær om roller

Hvilke roller har vedkommende? Eksempelvis Individ, Forelder, Livspartner, Arbeidstaker, etc. Hvilke roller er de opptatt av å mestre godt?

Lær om livssituasjon

Hvor er de i livet? Hva er situasjonen hjemme? Hva er situasjonen på jobb?

Lær om livsoptimalisering

Hva er de opptatt av å få til i livet? Hvilke perspektiver måler de seg på? Se helsesjekken for Suksess for perspektivinspirasjon.

Lær om livsbevissthet

Hvor "våkne" er de til livets muligheter, ansvar og opplevelser? Se livsbevissthet.

Lær om selvkunnskap

Hvor mye kunnskap har de om seg selv? Se individinnsikt.

Lær om selvoppfatning

Hva slags oppfatning har de av seg selv? Hva slags forhold har de til seg selv? Se selvoppfatning.

Lær om helse

Hvordan er deres fysiske helse? Hvordan er deres mentale helse? Hva gjør de for å opprettholde og ivareta god helse?

Lær om utviklingsregime

Hvordan jobber de med å utvikle seg selv og eget liv? Se selvrelasjon.