Process

Problemhåndtering

Bedre forstå hvordan problemer håndteres. Unngå å forbli "stuck" på et steg for lenge, eller forvente at problemhåndteringen skal gå urealistisk fort. Hensynta de emosjonelle hindrene i problemløsning.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Vurder om du trenger hjelp

Dersom du ønsker å løse et problem du har selv kan det være nyttig å gjennomgå prosessen sammen med noen andre som fortrinnsvis har mer emosjonell distanse til problemet og mer empati med med deg som probleminnehaver enn du selv har.

Forstå og erkjenne problemet
 • Hva slags problem det er snakk om? Eksempelvis:
  • Beslutnings-/prioriteringsproblem
  • Samkjøringsproblem
  • Delegeringsproblem
 • Hva er rotårsaken til problemet?
 • Hvordan ville en ekspert løst dette problemet?
  • Hvilke ferdigheter er relevante?
  • Hvilke metoder/prosesser er relevante?
Identifisere problemroller
 • Hvem opplever/kjenner på problemet?
 • Hvem eier problemet?
 • Hvem har ansvaret for å bidra til en løsning?