Process

Forstå noe skikkelig

Bygge forståelse for noe på en måte som lar oss omsette det til praktisk nyttegjørelse og verdiskapning.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Forstå teorien/lese bruksanvisningen

Hva det er og hva er de teoretiske forklaringene på hvorfor det fungerer slik?

Innse den praktiske appliserbarheten

Se og knytte sammenhenger mellom de teoretiske løsningene og de praktiske problemene det er ment å løse ute i den virkelige verden.

Prøve det ut

Utvikle intuisjon rundt hvordan det fungerer og trygghet på at det fungerer.