Process

Samkjøring

Bli mer samsnakket raskere. Skap innblikk i og forståelse for hverandres forskjellige synspunkter.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Pek på manglende samkjøring

Når du opplever å ikke være samkjørt med noen, påpek situasjonen:

"Det virker som om vi ikke er helt samsnakket om dette temaet. Er du/dere villig til å investere litt tid i å forsøke å bli mer samkjørte?"

Identifiser common ground

Identifiser common ground ved å spole tilbake til et sted hvor partene er enige.

Eksempelvis:

"Er vi samsnakket om at vi ønsker å tilhøre et velfungerende. team?"

eller

"Er vi samsnakket om at vi ønsker å levere kundeverdi?"

Spol så gradvis fremover for å identifisere punktet hvor partenes synspunkter begynner å avvike.

Identifiser optimaliseringspunkter

Identifiser hva den enkelte optimaliserer for i vurderingen. Eksempelvis vil optimalisering for vekst, lønnsomhet eller verdiskapning i et team produsere vidt forskjellige vurderinger.

Kartlegge forståelse og meninger

Synkronisere folks forståelse om emnet, og kartlegg hva folk mener om de forskjellige perspektivene av problemstillingen. Til dette steget kan det være nyttig å bruke spørreundersøkelser. 

Dokumentere enighet

Skriv ned og del hva man har blitt enige om slik at alle parter kan kvalitetssikre at vi forstår enigheten likt.