Process

Håndtere et adferdsgap

Samkjøre ønsket og faktisk adferd.

Copy to your organization

Steps contained in this process:

Expand all

Identifiser og artikuler adferdsgapet
 • Hvilken adferd oppleves som problematisk?
 • Hvem utviser denne adferden?
 • Hvem anser det som problematisk?
 • Hvorfor anses det som problematisk?
 • Hva er ønsket adferd?
Identifiser hva slags adferdsgap det er snakk om

Det overordnede adferdsgapet (forventing-adferd gapet) kan brytes ned i flere, mindre gap:

 • Evne (ute av stand til)
  • Kunnskap (kunnskapsgapet): Et gap mellom hva man burde forstå og hva man forstår.
  • Mestring (ferdighetsgapet): Et gap mellom hva man burde mestre og hva man mestrer.
 • Tendens (går ikke av seg selv)
  • Mindset (vite-tenket gapet): Et gap mellom hvordan man vet man burde tenke og hvordan man tenker.
  • Handling (vite-gjøre gapet): Et gap mellom hva man vet man burde gjøre og hva man gjør.
Identifiser hvilke handlingsstyrere som påvirker adferden

Er adferdsgapet et gap i

 • Mestring? (ting vi ikke er i stand til eller tilstrekkelig komfortable med)
 • Oppførsel? (noe som er kontraintuitivt for oss å gjøre, eller som ikke går av seg selv)
 • Prioriteringer? (ting vi ikke er tilstrekkelig fokusert på, eller ikke prioriterer høyt nok opp)
Identifiser relevante forventninger

Hvilke organisasjonelle forventninger eksisterer allerede for å veilede denne adferden? Hva mangler vi eventuelt?

 • Mestring: Se etter ferdighetssett, prosesser og sjekklister.
 • Oppførsel: Se etter verdier, retningslinjer, ansvar og prosesser.
 • Prioritering: Se etter forventninger i fokus, manglende rollekjennskap, ambisjoner, programmer, mål, prosjekter og oppgaver.
Identifiser kjennskap
 • Hvor god kjennskap har de som utviser den problematiske adferden med de relevante forventningene?
 • Har de bedt om hjelp?
 • Opplever de forventningene utydelige?
 • Har de meninger, personlighetstrekk eller emosjonelle hindre som vanskeliggjør det å innrette seg etter forventningene?