Process

Utfordringsanalyse

Bedre forstå en utfordring slik at du enklere kan løse den eller oppsøke relevant hjelp. Opplev bedre oversikt, mindre bekymring og større mestring tilknyttet utfordringene du står ovenfor. Begrense mengden mental kapasitet du bruker på å tenke og føle på utfordringer.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Coaching

Steps contained in this process:

Expand all

Situasjon

En beskrivelse av situasjonen vi opplever utfordrende hjelper oss å fokusere på utfordringen fra der vi forstår og kjenner på den.

Å artikulere situasjonen hjelper oss å konsentrere oss om utfordringen, få ut frustasjon, starte refleksjonsprosessen og skape et fundament for forståelse.

Skriv ned:

 • En kort beskrivelse av situasjonen du opplever utfordrende
 • En tittel som oppsummerer utfordringen
Kontekst

Kontekst hjelper oss å forstå og artikulere hvorfor vi bryr oss om noe. Hvorfor trenger vi i det hele tatt å gjøre noe med dette her?

Ved å etablere kontekst kan vi bli mer bevisst på om noe må gjøres, og hvem sitt ansvar det er å gjøre noe med det.

Skriv ned:

 • Hvordan utfordringen påvirker de tingene vi bryr oss om (perspektiver, objektiver, prosjekter, KPI-er) eller ting vi mener vi bør praktisere (ansvar, prosesser, retningslinjer, ferdigheter) og i hvor stor grad?
 • Hvem som har en rolle i å adressere utfordringen (hvem ansvar/mandat/interesse i de involverte kontekstene)
Påvirkning

Påvirkning hjelper oss å identifisere hvor stor effekt en utfordring har på faktorene vi bryr oss om.

Ved å ta stilling til påvirkning kan vi bedre forstå viktigheten og hastegraden av utfordringen, og hva som skjer om vi ikke gjør noe.

Skriv ned:

 • Hvilke typer smerter/kostnader utfordringen skaper (finansielle, emosjonelle, sosiale, progresjon)
 • Hvor betydning/effekt disse smertene/kostnadene har på kontekstene vi bryr oss om
 • Hva kan påvirkes dersom vi gjør noe, og hva kan påvirkes dersom vi ikke gjør noe?
Prioritet

Prioritet hjelper oss å fordele ressurser.

Ved å bli bevisst hvilken prioritet utfordringen har kan vi bli mer bevisst på opportunity cost og om vi bruker vår tid og energi der den har størst effekt.

Ta stillling til:

 • Hvordan dette bør gjøres noe med nå? Hva er konsekvensene av å handle raskt? Hva er konsekvensene av å vente?
 • Hvilken prioritet har denne utfordringen sammenlignet med andre utfordringer? Er det denne som bør få oppmerksomhet, eller er andre utfordringer viktigere å prioritere?
 • Hva tar vi tid og resursser vekk fra ved å prioritere denne utfordringen?
Personlighet

Personlighet hjelper oss å huske på og hensynta at folk er forskjellige.

Ved å reflektere over hvordan personlighet eventuelt spiller inn i utfordringen kan vi bli mer bevisst hvilke personlighetstrekk, utviklingshindre, meninger og tankemønstre som påvirker utfordringen.

Skriv ned:

 • Relevante karakter- og personlighetstrekk ved de involverte partene som kan ha en effekt på at utfordringen oppstår, eller hvordan den løses
Innsikt

Innsikt hjelper oss å navigere, og ta gode valg.

Ved å bli bevisst hvilken innsikt som er nyttig og relevant i å adressere utfordringen kan vi bli mer bevisst hva vi mangler, hvordan innsikten kan fremskaffes og hvor nødvendig den er for å gå videre.

Skriv ned:

 • Hvem ville syntes det var enkelt å adressere denne utfordringen?
 • Hva slags innsikt disponerer de (eksempelvis situasjonsforståelse, problemforståelse, risikoforståelse, prosessforståelse, kunnskap, ferdigheter, beste praksiser, data eller erfaringer) som ville gjort det enkelt å adressere denne utfordringen?
 • Hvor risikabelt er det å prøve seg frem uten denne innsikten?
Handling

Dersom utfordringen har prioritet så må noen gjøre noe for å utbedre den. Spørsmålet er hvem, hva, når og hvordan.

Å reflektere over hva vi mener vi bør gjøre med en utfordring hjelper oss å klassifisere hva slags type utfordring det er snakk om, og identifisere eventuelle handlingsbiaser.

Med utgangspunkt i innsiktsmotivasjon, skriv ned:

 • Hva du mener at du bør gjøre i denne situasjonen?
 • Hva du mener at andre bør gjøre i denne situasjonen?
Støtte

Dersom du nøler med å handle kan du kanskje ha utbytte av støtte.

Støtte hjelper oss å se utfordringene fra en avstand, gi oss nye perspektiver, skaper trygghet gjennom kalibrering og kvalitetssikring av egne valg, og gir oss tilgang på innsikt vi selv ikke disponerer.

Med utgangspunkt i støttemotivasjon, skriv ned:

 • Hva som er motivasjonen din for å oppsøke støtte.

Med utgangspunkt i støttebehov, skriv ned:

 • Hva slags støtte du ønsker deg, og er motivert til å ta imot
 • Hva slags støtte du tror du trenger