Process

Ta en beslutning

Ta en god nok beslutning med god nok konfidens. Unngå å forbli "stuck" på et steg for lenge, eller forvente at beslutningen skal bli tatt urealistisk fort. Hensynta de emosjonelle utfordringene knyttet til å ta en beslutning.

Copy to your organization

Identifiser type beslutning
  • Viktighetsgrad: Hvor befinner beslutningen seg fra triviell til å endre livskurs?
  • Hastegrad: Hvor fort haster det å få tatt en beslutning
  • Kvalitet: Hvor viktig er det å få tatt en best mulig beslutning? Hva er konsekvensene av å ta en dårlig beslutning? Hva er risikoene for følgefeil?
Identifisere hvordan jeg påvirker beslutningen

Hvordan påvirker min personlighet, tendenser, frykter, svakheter og ting jeg tror på denne beslutningen? Hvordan ville noen andre angrepet denne beslutningen?