Profile

Personer som har negative tanker og meninger om seg selv

Bli vennligere med og mer glad i deg selv.

Categories

Egenkjærlighet
Selvfølelse
Tro på seg selv